Datorn som arbetsredskap

Så som redan har konstaterats här på Multidirect.se finns idag en rad olika ordbehandlingsprogram till datorer, som har gjort det möjligt att snabbt och enkelt skapa dokument av alla de slag. Ordbehandling är dock bara ett exempel på hur datorer har blivit ett självklart arbetsredskap inom i princip alla branscher, och här tänkte vi ta upp ytterligare några exempel på hur datorer hjälper människor i deras yrkesliv.

En mycket viktig funktion som datorerna fyller idag är till exempel att fungera som kommunikationskanal. Medan telefonen tidigare var den främsta kanalen för all kommunikation både inom och utanför kontoret, har den numera ersatts av mejlen. Fördelen med mejl jämfört med telefonen är att ett mejl inte avbryter arbetet på samma sätt som ett telefonsamtal gör. Istället för att stanna upp i arbetet för att svara i telefonen kan varje medarbetare själv avsätta tid för att svara på mejl innan eller efter arbetet, vilket gör att deras koncentration inte störs. En annan fördel med mejl är självklart att man kan bifoga filer, och således på ett smidigt sätt skicka information och dokument vidare. När det gäller sådana diskussioner som är för komplicerade för att hantera via mejl kan datorn vara till hjälp även där, då program som Skype möjliggör både röstsamtal och videosamtal. En stor fördel med detta jämfört med telefonen är att det är gratis, oavsett hur långt man ringer (till exempel till internationella kunder eller företag) och oavsett hur länge man pratar. Datorn har på det sättet underlättat kommunikation både inom och utanför företag.

Datorn är också ett självklart arbetsredskap för all form av statistiksammanställning och alla typer av presentationer man kan behöva göra, både internt (exempelvis för sina chefer) och inför externa kunder. Detta tack vare kalkylprogram som Excel och bildspelsprogram som Powerpoint. Att skapa diagram och visuella presentationer med text och bild i kombination var tidigare en tidskrävande process, som innefattande en hel del ”klippa och klistra” samt en mängd olika maskiner, som OH-skrivare och overheadapparat. Numera kan allt utföras digitalt, och datorn kopplas sedan helt enkelt till en projektor, varifrån alla filer som finns på datorn kan visas. Förutom att detta gör arbetet mer effektivt, sparar det också på miljön, i och med att man använder färre resurser. Även de dokument som måste delas ut inför en presentation som komplement till bildspelet behöver till exempel inte skrivas ut i pappersform numera. Istället kan de helt enkelt skickas som en pdf, som mötesdeltagarna kan läsa under mötet på sin egen dator eller surfplatta.

Datorerna kan också hjälpa människor med fortbildning och att utvecklas i sitt arbete, genom att man till exempel kan läsa distanskurser och e-kurser via datorn, samt söka information på egen hand. Än så länge får man dock fortfarande mest utdelning av att gå en traditionell, lärarledd kurs, särskilt om man vill förbättra eller utveckla en egenskap, snarare än lära sig ren information. Om man till exempel vill gå en utbildning i ledarskap gör man med andra ord bäst i att söka sig till ett utbildningsinstitut som Advantum Kompetens, snarare än att försöka söka sig till på internet vad som gör en bra ledare.