Datorer

Datorer är något som är en vanlig del av vår vardag. En dator är som en slags arbetsmaskin som kan utföra avancerade beräkningar. Tack vare att avancerade beräkningar kan utföras med datorn så kan datorn användas till en rad olika saker. Det har genom årens lopp gjorts mycket mjukvara till datorer och användningsområdena har ständigt ökat.

Det grafiska operativsystemet

Datorer styrs med hjälp av ett så kallat operativsystem, eller ett OS om man så vill. Operativsystemet är det program i datorn som man (eller datorn) använder för att starta igång och styra andra program, skulle man förenklat kunna beskriva det. Operativsystemet är datorns mjukvarumässiga centrum eller nav.

Det vanligaste operativsystemet i världen är Windows som Microsoft har utvecklat. Även Linux och Apples OS är också vanliga. Till mobiltelefoner används andra operativsystem, där är operativsystemet Android vanligast.

Innan grafiska operativsystem blev vanliga i och med Apples operativsystem till den första Macintosh-datorn 1984 och Microsofts kopia på Apples operativsystem (Windows 1.0) så var det vanligare med textbaserade operativsystem där man matade in kommandon för att få olika program att starta. Ett exempel på ett sådant vanligt kommando, som man kunde skriva in, var RUN som man skrev om man ville att operativsystemet MS-DOS skulle köra ett program. MS DOS var Microsofts textbaserade operativsystem och en föregångare till Windows.

Man kan kanske lätt tro att Microsoft stal från Apple, men historien är mer komplicerad än så. Ett annat företag, Xerox, hade nått långt vad gäller koncept kring hur ett grafiskt användargränssnitt kunde vara utformat. Apples inspirerades friskt av dem efter ett slags studiebesök där och kopierade mycket från Xerox.

Tillbehör till datorer

Tangentbord är kanske det mest vanliga tillbehöret till en dator, så vanligt att det är inbyggt i många av dagens laptop-datorer. Förr i tiden så var ibland stationära datorer en slags stor pjäs med inbyggd skärm och tangentbord, men tangentbord och skärm blev senare fristående från själva hårdvaran som utgör själva datorn.

Musen är ett annat vanligt tillbehör och kanske det perfekta verktyget för att peka på en skärm med. Musen styr markören och med musen så kan man enkelt navigera i ett grafiskt användargränssnitt. Musen var således väldigt viktig för att kunna realisera idéerna om ett grafiskt användargränssnitt.

En dator med mjukvara är viktig i dag. både för den enskilda privata användaren och för det stora företaget som letar efter lediga kontorslokaler antingen centralt eller i en stads utkanter. Kontor har flera fördelar mot att jobba hemifrån även i dagens uppkopplade internetvärld där man kan jobba på distans. både sociala fördelar och att det blir enklare att samarbeta och förklara saker i samma rum än över telefon. Ett exempel på mjukvara som har förenklat mycket är kalkylprogrammet Excel.

Spel och underhållning

Datorer används ofta till att spela spel på och till andra typer av ren underhållning. När man spelar spel kan man använda tangentbord och mus, men det finns även andra tillbehör som är specialutvecklade för att användas till spel. Exempel på sådana är joystick, gamepad, ratt med pedaler till racingspel och speciella spakar och reglage till mer avancerade flygsimulatorer.