Datorer

En dator är en maskin med ett minne som kan lagra information, och utföra beräkningar automatiskt. De flesta datorer som man möter i sin vardag är så kallade PC:s, persondatorer.

Datorns historia

Idén bakom datorn fanns redan för hundratals år sedan. Det var först på 1940-talet som de första maskinerna som kan liknas vid dagens datorer byggdes. Den allra första elektroniska datorn hette ENIAC, och tillverkades i USA. På den tiden var en dator lika stor som ett hus, och långt ifrån lika snabba och kraftfulla som dagens datorer. De utvecklades framför allt för att knäcka hemliga koder, så kallade krypterade meddelanden, från fienderna under andra världskriget.

Komponenter i en dator

Datorer har utvecklats och förändrats mycket med tiden. De flesta datorer bygger dock på en typ av struktur som utvecklades av fysikerna John von Neumann under 1940-talet. Inuti datorns chassi (skal) finns ett antal komponenter som utför olika uppgifter och kommunicerar med varandra. Moderkortet är den centrala delen. Till moderkortet kopplas alla andra delar, antingen direkt på ytan eller med kablar. Processorn kan ses som datorns hjärna. Det är den som utför alla beräkningar. Processorn har ett eget minne, så kallat cacheminne, men den större delen av minnet i en dator finns inte i processorn. Huvuddelen av lagringen sker i hårddisken. I en dator finns även att internminne, eller RAM-minne som det också kallas. Detta fungerar som ett utökat cacheminne, där den information som krävs för de nuvarande beräkningarna lagras. Alla datorer kräver även ett kylsystem. Oftast består detta av ett antal fläktar som drivs av el. Det är framför allt processorn som har en tendens att bli överhettad då datorn används. En dator som ansluts till elnätet kräver även ett nätaggregat. Nätaggregatet omvandlar den spänning som finns i elnätet till en lägre spänning, som är lämplig för datorns komponenter.