Datorer

Datorer är något som är en vanlig del av vår vardag. En dator är som en slags arbetsmaskin som kan utföra avancerade beräkningar. Tack vare att avancerade beräkningar kan utföras…

Kort om dataroaming

Data roaming avser datatjänst som telefonen mottager när du går utanför mobiloperatörens täckningsområde. Du kan till exempel ringa eller få tillgång till Internet när du reser internationellt på grund av…

Datorn som arbetsredskap

Så som redan har konstaterats här på Multidirect.se finns idag en rad olika ordbehandlingsprogram till datorer, som har gjort det möjligt att snabbt och enkelt skapa dokument av alla de…